Zonne-energie

Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen op het dak. Met het opwekken van zonne-energie zorgt u voor uw eigen energie zonder dat u CO2 uitstoot. Bovendien bespaart u flink op de energierekening.

Bent u van plan om zonnepanelen te kopen? Check dan eerst of uw dak geschikt is. Dat hangt vooral af van de ligging (op het zuiden is het beste) en of er schaduw op uw dak valt. Doe de Zonnepanelencheck van Milieu Centraal of kijk op de website van Zonatlas of uw dak geschikt is.

Dat hoeft niet meer, sinds 1 januari 2023 zijn zonnepanelen vrijgesteld van btw.

U krijgt een aantrekkelijke vergoeding voor de stroom die u aan het net terug levert. Dit is de salderingsregeling. Die regeling wordt vanaf 2025 geleidelijk afgebouwd tot aan 2031. Kijk op de website van Milieu Centraal wat het voor u betekent als u nu zonnepanelen koopt.

Langere periodes van hitte in Nederland

In Nederland gaan we in de toekomst langere periodes van hitte te zien krijgen. Hierdoor zullen we meer op zoek naar naar verkoeling. De provincie Zuid-Holland speelt hierop in door naar de lokale warmtebronnen kijken. Die kunnen gebruikt worden voor koeling, zoals aardwarmte en aquathermie. Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De provincie gaat dit verder onderzoeken.

Groen en energie combineren

Wat kunt u nu al doen? Probeer eens zonnepanelen op een plat dak te combineren met beplanting of wateropslag. Dit is een goed idee, omdat dit hittestress vermindert en het helpt wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen. Bovendien leveren zonnepanelen die te heet worden veel minder op.