Bomen in Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft ongeveer 19.000 bomen. Deze bomen controleren we minimaal 1 keer per 3 jaar. We kijken of de boom gezond is en of deze dode of overbelaste takken heeft. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van de boom en of het veilig is om de boom te laten staan. We kijken of de boom goed kan doorgroeien op de plek waar hij staat.

Als uit de controle blijkt dat bomen een verhoogd risico hebben, dan nemen we maatregelen. Deze bomen worden gesnoeid. Er worden vooral grof, dood hout en overbelaste takken verwijderd.

Bomen die ziek zijn of een gevaar zijn voor de omgeving worden gekapt. Blijkt uit de controle dat een boom direct gevaar oplevert voor de omgeving? Dan verwijderen we de boom zo snel mogelijk. Als we een boom weghalen, dan planten we een nieuwe boom terug. Omdat er onder of boven de grond soms te weinig groeiruimte is, kan dit niet altijd op dezelfde plek. In die gevallen planten wij bomen aan in de directe omgeving of ergens anders in Ridderkerk.

Op de kaart bomen in Ridderkerk kunt u zien waar bomen worden gekapt en waar nieuwe bomen worden geplant. Zoom in op de straat en klik vervolgens op het boompunt. Onderaan bij ‘besluit’ kunt u zien wat er met de boom gaat gebeuren.

De kapwerkzaamheden worden in de winter uitgevoerd. De nieuwe bomen worden tussen november en maart geplant. De snoeiwerkzaamheden worden het hele jaar door uitgevoerd.