Meer kruidenrijke vegetatie

Hoe wordt Ridderkerk de meest groene gemeente van het eiland IJsselmonde? Door de natuur te herstellen. Een van de maatregelen die we toepassen is het omvormen van gazon naar kruidenrijke vegetatie. Hier krijgen kruiden de kans om te groeien en bloeien, waarmee we insecten zoals de weidehommel helpen. Daar profiteren dan weer vogels en vleermuizen van. Zo wordt de balans in de natuur stapje voor stapje hersteld.

De sleutel: minder vaak maaien, maaisel afvoeren en stukjes laten staan

In 2023 is bijna tien hectare van het huidige gazon in Ridderkerk geselecteerd om anders te gaan beheren. Hierbij is vooral gekeken naar locaties die samen nieuwe groene verbindingen vormen. Waar voorheen 22 keer per jaar de gazonmaaier kwam, wordt nu nog maar drie keer per jaar gemaaid. Het beheer is eerst gericht op het onderdrukken van het gras, om zo kruiden meer kansen te geven. Uiteindelijk wordt er op de meeste locaties twee keer per jaar gemaaid. De overgang van een door gras gedomineerd gazon naar kruidenrijk is een proces dat best eventjes duurt, gemiddeld 5 jaar.

Maaisel: weg ermee…

Bij alle maairondes wordt het maaisel zo snel mogelijk afgevoerd. Als het maaisel blijft liggen, is dat namelijk voordelig voor gras en nadelig voor veel kruiden. Zo zorgen we er voor dat er meer soorten planten zich kunnen vestigen en daarmee meer variatie. Het maaien gebeurt waar mogelijk met de Ecochopper, een machine die maait en direct het maaisel afvoert. Een groot verschil met andere maaimachines is dat de Ecochopper zuigt op grotere afstand van de vegetatie. Zo wordt zo veel mogelijk voorkomen dat er insecten en zaden worden meegenomen. Waar de Ecochopper niet kan komen, worden andere middelen ingezet, soms met kleine met de hand bediende apparaten.

Laat een stukje staan!

Een belangrijk onderdeel van ecologisch beheer is het gefaseerd werken. Bij elke maaironde blijft een deel van de vegetatie staan. Zo zorgen we er voor dat er altijd bloeiende kruiden blijven staan en een plek voor insecten. Door elke keer een ander deel te laten staan, ontstaat er binnen het vlak steeds meer variatie – de sleutel tot natuurherstel!

Levert u ook een bijdrage?

Wie weet is uw tuin binnenkort ook een walhalla voor de weidehommel? Als u uw gras wat minder vaak maait en stukjes laat staan, hebben kruiden meer kans. Als u tegels heeft liggen, kunt u overwegen om deze (deels) weg te halen en de natuur meer haar gang te laten gaan. Er is een subsidie beschikbaar als u wilt vergroenen. Kijk hiervoor op de pagina Subsidie vergroenen tuin.