Afwegingskader marktinitiatieven wonen, welzijn, zorg

We krijgen regelmatig verzoeken om mee te werken aan een woonzorgconcept in de gemeente. Om deze verzoeken te kunnen beoordelen, hebben we het ‘Afwegingskader marktinitiatieven Wonen, Welzijn, Zorg’ opgesteld.

Met dit kader willen we zorgen voor een passend woon(zorg)aanbod voor ouderen en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zodat deze inwoners langer veilig thuis kunnen wonen. We krijgen deze verzoeken van zorginstellingen, projectontwikkelaars en ouderinitiatieven. Het kan gaan om een verzoek om een bestaande woonvoorziening in te zetten als woonzorglocatie, een verzoek om een leegstaand gebouw te veranderen in een woonzorg-accommodatie of een vraag naar een geschikte locatie.

In het afwegingskader staan eisen om zulke plannen te kunnen beoordelen. Met het afwegingskader leggen we plannen naast de behoefte aan woningen voor ouderen en zorgdoelgroepen in Ridderkerk. We gebruiken het in de verschillende fases van de ontwikkeling van een plan en ook als handvat in gesprekken tussen de gemeente en initiatiefnemers. Voor initiatiefnemers geeft het kader inzicht in de voorwaarden die de gemeente stelt aan wooninitiatieven voor ouderen en zorgdoelgroepen.

Bekijk het Afwegingskader marktinitiatieven Wonen, Welzijn, Zorg.