Vergunning tijdelijke verhuur woningen

Een leegstaand pand mag u tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld omdat het gebouw gesloopt gaat worden of u de woning wilt verkopen. U vraagt hiervoor een tijdelijke vergunning aan bij ons. Vraag zelf een verlenging aan voordat de termijn afloopt. Dit kan alleen voor woningen die worden afgebroken.

 • Vul het formulier Tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in.
 • Als particulier logt u in met DigiD, als organisatie met eHerkenning.
 • Geef in uw aanvraag informatie over:
  • de reden voor de aanvraag
  • een omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
  • de maximale huurprijs
 • Stuur de volgende bewijsstukken mee:
  • kopie van het eigendomsbewijs
  • bewijs dat de woning te koop aangeboden wordt

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.
Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

 • Het gaat om een koop- of huurwoning.
  • Bij een koopwoning heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hypotheekverstrekker.
 • De woning staat leeg.

U kunt alleen een aanvraag voor verlenging doen als het gaat om een woning die wordt afgebroken.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Geef in uw aanvraag informatie over:
  • de eerder afgegeven vergunning
  • reden voor de aanvraag

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Als we dit doen, krijgt u daarover bericht.
Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

 • aanvragen vergunning: € 140,20
 • verlenging vergunning: € 67,50