Vergunning tijdelijke verhuur woningen

Een leegstaand pand mag u tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld omdat het gebouw gesloopt gaat worden of u de woning wilt verkopen. U vraagt hiervoor een tijdelijke vergunning aan bij ons. Vraag zelf een verlenging aan voordat de termijn afloopt. Dit kan alleen voor woningen die worden afgebroken.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning.

Aanvragen vergunning
DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Vergunning verlengen

 • Vul het formulier Tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in.
 • Als particulier logt u in met DigiD, als organisatie met eHerkenning.
 • Geef in uw aanvraag informatie over:
  • de reden voor de aanvraag
  • een omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
  • de maximale huurprijs
 • Stuur de volgende bewijsstukken mee:
  • kopie van het eigendomsbewijs
  • bewijs dat de woning te koop aangeboden wordt

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.
Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

 • Het gaat om een koop- of huurwoning.
  • Bij een koopwoning heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hypotheekverstrekker.
 • De woning staat leeg.

U kunt alleen een aanvraag voor verlenging doen als het gaat om een woning die wordt afgebroken.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Geef in uw aanvraag informatie over:
  • de eerder afgegeven vergunning
  • reden voor de aanvraag

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Als we dit doen, krijgt u daarover bericht.
Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

 • aanvragen vergunning: € 144,70
 • verlenging vergunning: € 69,70