Onderzoek mobiliteit Bolnes

In de wijk Bolnes is de komende jaren een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gewenst. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende verkeersdrukte en verslechtering van de lucht- en geluidskwaliteit in de wijk. We zijn op zoek naar maatregelen die hiervoor een oplossing kunnen bieden. Daarnaast hebben we een enquête gehouden. Deze enquête heeft veel reacties opgeleverd.

Wie onderzoekt wat?

In opdracht van de gemeente doet bureau Goudappel onderzoek naar de gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen op het verkeer op de Rijnsingel en Benedenrijweg. Ook doen we onderzoek naar de gevolgen op het gebied van milieu (geluid en luchtkwaliteit). Dit onderzoek is uitgevoerd door DGMR.

Wat is de aanleiding van de onderzoeken?

De komende jaren wordt er in Bolnes gebouwd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de nieuwbouw op de locatie van de gesloopte Beverbol. Alle bouwplannen zorgen voor extra verkeer. Bijna iedereen die met een auto of motor de wijk Bolnes in of uit gaat gebruikt hiervoor de Rijnsingel. Op dit moment is de Rijnsingel is al druk. En de vraag is wat er gebeurt als daar nog meer verkeer bij komt.

Wat is het vervolg?

De resultaten van de enquête geven weer wat gebruikers nu vinden van de verkeerssituatie op de Rijnsingel en Benedenrijweg en hoe ze voornamelijk de wijk in en uit reizen. Met de uitkomsten en de resultaten van het verkeers- en milieuonderzoek hebben we een goed beeld van de huidige situatie en de toekomst met de gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen. Samen met verschillende partijen (bewoners, bedrijven, ontwikkelaars) brainstormen we over mogelijke maatregelen die we kunnen nemen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren, gebruik van het openbaar vervoer of de fiets te stimuleren. Zodra er passende maatregelen bedacht zijn neemt de gemeenteraad hierover een besluit.