Verkeersveiligheid

Iedereen wil wonen, werken en leven in een verkeersveilige omgeving. Ziet u een onveilige situatie in het verkeer? Op deze pagina leest u hoe dat kunt melden. Ook leest u wat de verkeersregels zijn en waar u terecht kunt met vragen over het verkeer bij u in de buurt. Daarnaast kunt u in de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (pdf, 5,9mb) lezen wat we doen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ziet u een onveilige situatie in het verkeer, zoals een gevaarlijke rotonde of omleiding? Doe een melding onveilige verkeerssituatie en geef daarbij de volgende informatie:

 • locatie van de onveilige situatie
 • reden van uw melding
 • als het kan, voeg dan een foto of situatieschets van de gevaarlijke situatie toe

We behandelen uw melding altijd en u krijgt ook altijd reactie van ons. Dit duurt maximaal 8 weken.

Gedrag van weggebruikers melden

Heeft u last van het gedrag van weggebruikers, zoals te hard rijden of fout parkeren? Doe een melding woonomgeving. Sommige stukken van de weg binnen de gemeentegrenzen zijn van Rijkswaterstaat of de Provincie. Als u een vraag of opmerking heeft over deze wegen, kunt u bij deze organisaties terecht. Natuurlijk kunt u het aan ons vragen als u niet zeker weet wie de wegbeheerder is.

Kapot straatmeubilair melden

Ziet u kapot straatmeubilair, zoals een stoplicht, lantaarnpaal of stoeptegel? Doe een melding woonomgeving.

Andere inrichting straat of wijk

Vindt u dat we uw straat of wijk heel anders moeten inrichten? Dan kunt u ons een brief sturen met uw voorstel. Het is belangrijk dat uw buurtbewoners het met uw plan eens zijn. Stuur uw voorstel naar Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Welke verkeersregels zijn er voor gehandicaptenvoertuigen met motor?

Kijk op Rijksoverheid.nl voor de regels voor het gebruik van een gehandicaptenvoertuig.

Welke verkeersregels zijn er in (woon)erven?

 • Voetgangers mogen de hele weg gebruiken.
 • De maximumsnelheid is voor iedereen ‘stapvoets’, dit is maximaal 15 kilometer per uur.
 • U mag alleen parkeren in parkeervakken met een P-tegel of een P-bord.

Welke verkeersregels zijn er in een 30 kilometerzone?

In verschillende gebieden mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden. Dit ziet u aan het verkeersbord. Deze borden staan vaak alleen aan het begin en aan het einde van een 30 kilometerzone. In deze zones zijn kruispunten meestal gelijkwaardig. Dit betekent dat bestuurders van rechts voorrang hebben. Fiets- en autoverkeer rijden meestal op dezelfde rijbaan. Er zijn wel uitzonderingen. Sommige kruispunten hebben bijvoorbeeld haaientanden, of er is een apart fietspad. In sommige wijken en buurten is er naast een 30 kilometerzone ook een parkeerverbod zone. U mag dan alleen binnen de parkeervakken parkeren.

Welke voorrangsregels zijn er?

Aan alle bestuurders die van rechts komen moet u voorrang geven, tenzij er een voorrangsregeling is. Dit zijn bijvoorbeeld haaientanden op een kruising of bij een rotonde. Op sommige plaatsen kan het onduidelijk zijn wie er voorrang heeft, bijvoorbeeld waar fietspaden uitkomen op straten. De belangrijkste regel om dan te onthouden is: niemand heeft voorrang. Alleen als iemand voorrang geeft, krijgt er iemand voorrang. Het is onze rol om zo duidelijk mogelijk te maken welke regels waar gelden. Vindt u dat een voorrangssituatie niet duidelijk is? Dan kunt u ons vragen dit te onderzoeken.

Wat zijn de regels voor parkeren van caravans, aanhangwagens en bedrijfsauto’s?

Is uw voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter? Dan mag u het voertuig niet in een woonwijk parkeren tussen 18.00 en 08.00 uur, behalve op een daarvoor aangewezen plaats. U mag uw aanhanger of caravan maximaal 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg parkeren. Daarna moet u het voertuig verplaatsen. Kijk voor meer informatie bij Caravan of aanhanger parkeren en Parkeren grote voertuigen.

Wat is het verschil tussen ‘laden en lossen’ en parkeren?

‘Laden en lossen’ is de tijd die nodig is om spullen in of uit te laden. Het in- en uit laten stappen van personen valt hier niet onder. Het opladen van elektrische auto’s valt hier ook niet onder. Parkeren is wanneer een voertuig langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen. Het wachten op een passagier die bijvoorbeeld een snelle boodschap doet, valt ook onder parkeren. Het maakt dan niet uit of de bestuurder wel of niet aanwezig is in het voertuig.

Wat kan ik doen als er iemand voor mijn uitrit staat geparkeerd?

Parkeren voor een in- of uitrit mag niet en valt onder ‘hinderlijk parkeren’. De gemeentelijke handhavers en de politie kunnen hiertegen optreden. Neem contact op met de politie via 0900 88 44, doe een Melding overlast of bel team Handhaving via (0180) 451 234.

Kan de gemeente meer parkeerplaatsen aanleggen?

Dat hangt af van hoe ernstig het probleem is. En of er ruimte is om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Extra parkeerplaatsen gaan bijna altijd ten koste van groen of van speelplekken. Dat is niet altijd even wenselijk voor de leefbaarheid van de wijk. Als het wel het wenselijk en mogelijk is om meer parkeerplaatsen aan te leggen, maken we hiervoor een ontwerp. Dit doen we vaak pas op het moment dat er ook iets anders moet gebeuren in de wijk. Bijvoorbeeld wanneer er werkzaamheden plaatsvinden aan de weg of het riool.

Kunnen we de groenstrook vervangen door meer parkeerplaatsen?

Dit doen we niet. Wanneer we de groenstroken zouden opofferen aan parkeren, maakt dat de buurt er niet mooier op. Daarnaast daalt de waarde van woningen als er groen verdwijnt. Verder is het groen belangrijk voor het klimaat en het afvoeren van water.

Wat zijn de regels op een terrein met een P-bord?

Op een terrein waar het vierkante blauwe P-bord staat, mag u alleen in de vakken parkeren. De gemeentelijke handhavers en de politie kunnen hiertegen optreden. Ziet u een auto buiten een vak geparkeerd staan? Neem contact op met de politie via 0900 88 44, doe een Melding overlast of bel team Handhaving via (0180) 451 234.

Er rijden voertuigen waar ze niet mogen rijden. Bijvoorbeeld (brom)fietsers op de stoep of auto’s op het fietspad. Kan de gemeente hier iets aan doen?

Het is lastig om hier ter plekke iets aan te doen. We moeten dan de bestuurder aanhouden op het moment dat diegene over de stoep of het fietspad rijdt. Alleen op locaties waar het niet duidelijk is dat een pad alleen voor voetgangers is, plaatsen we extra borden op het voetpad. Op plekken waar vaak auto’s op het fietspad rijden, plaatsen we rood-witte palen op het fietspad. Vaak halen we deze palen in de winter weg vanwege de gladheidsbestrijding. We plaatsen liever geen sluishekken om (brom)fietsers op de stoep tegen te gaan, omdat mindervaliden hier last van kunnen hebben.

Ik woon aan een eenrichtingsweg en auto’s en/of (brom)fietsers rijden tegen het verkeer in. Wat nu?

Het is verboden om op een eenrichtingsweg tegen de richting in te rijden. Ziet u dit gebeuren? De gemeentelijke handhavers en de politie kunnen hiertegen optreden. Neem contact op met de politie via 0900 88 44 of bel team Handhaving via 0180 451 234. Voordat we kunnen handhaven, kijken we altijd eerst of de verkeerssituatie duidelijk is. Soms is eenrichtingsverkeer in een straat net nieuw. Weggebruikers negeren dit dan omdat ze nog niet gewend zijn aan de nieuwe situatie. Is de situatie onduidelijk? Dan verduidelijken we de verkeerssituatie, bijvoorbeeld door een extra bord te plaatsen. Op sommige eenrichtingswegen geldt een ontheffingsregeling. Dit is te zien aan het bord ‘uitgezonderd ontheffinghouders’ aan het begin van de straat. Bewoners en ondernemers met een ontheffing mogen dan wel tegen de rijrichting in rijden.

Kunnen jullie zorgen dat er (extra) snelheidsmaatregelen in mijn straat komen, zoals een verkeersdrempel?

Alleen wanneer we onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren aan een straat, onderzoeken we ook of we nieuwe snelheidsmaatregelen moeten nemen. We kijken dan of er ongelukken zijn gebeurd in de straat, wat de toegestane maximumsnelheid is en of bestuurders zich aan deze snelheid houden. Het gemeentebestuur beslist uiteindelijk of we maatregelen gaan nemen. Op wegen met een maximumsnelheid van 50 of 80 kilometer per uur passen we in principe geen extra snelheidsmaatregelen toe.

Is er snelheidshandhaving mogelijk in mijn straat?

We kunnen meten of bestuurders te vaak te hard rijden. Hiervoor kijken we naar het 85-percentiel. 85% van de weggebruikers rijdt dan te hard. Als dit het geval is, dan geeft de gemeente dit door aan de politie. Zij bepalen dan of ze gaan controleren. Naar aanleiding van klachten hebben we al verschillende metingen gedaan op 30 kilometerwegen. In bijna alle gevallen was er geen sprake van te vaak te hard rijden.

Kan ik een elektronisch snelheidsdisplay in mijn straat krijgen?

U kunt een verzoek indienen via het meldingsformulier. We kunnen een display dan voor een week bij u in de straat ophangen. Vaak zien we dat bestuurders hierdoor minder hard gaan rijden. Uw straat moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten er lantaarnpalen zijn die hoog en stevig genoeg zijn om een display aan op te hangen. De displays moeten het verkeer niet hinderen. Als de lantaarnpaal tussen de bomen staat, testen we eerst of de radar van het display de voertuigen goed kan zien.

Kan ik een flitspaal in mijn straat krijgen?

Alle flitspalen in Nederland zijn van het Openbaar Ministerie (OM). Heel af en toe plaatsen zij nieuwe flitspalen. Hiervoor doen ze eerst onderzoek naar de verkeersveiligheid:

 • Hoeveel ongelukken zijn er geweest? Wat voor soort en wat was de oorzaak?
 • Hoeveel mensen rijden er te hard?
 • Past de snelheid bij de weg?
 • Kunnen we de weg anders inrichten (bijvoorbeeld met meer bochten) zodat bestuurders minder hard gaan rijden?

Is duidelijk dat alleen een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen? Dan kan het OM beslissen een flitspaal neer te zetten. Dit gebeurt in overleg met de politie en de gemeente. Op 30 kilometerwegen plaatsen we geen flitspalen.

Kan ik een adviessnelheid in mijn straat krijgen?

We geven alleen adviessnelheden op gevaarlijke punten waar voertuigen 50 kilometer per uur of meer mogen rijden. Soms doen we dit ook op wegen in de buurt van scholen. Om te bepalen of een adviessnelheid nodig is, kijken we naar de volgende punten:

 • Hoeveel ongelukken zijn er in deze straat geweest? Wat voor soort en wat was de oorzaak?
 • Hoeveel mensen rijden er te hard?
 • Past de snelheid bij de weg?
 • Kunnen we de weg anders inrichten (bijvoorbeeld met meer bochten) zodat bestuurders minder hard gaan rijden?

Kan ik de maximumsnelheid in mijn straat laten veranderen?

Op het moment dat we de verkeersplannen voor uw straat opnieuw bekijken, kijken we ook of de maximumsnelheden nog wel kloppen. Dit is het enige moment waarop we de maximumsnelheid aanpassen als dat nodig is.

Kan er een zebrapad komen in mijn straat?

Dit doen we alleen als er op meerdere momenten per dag veel mensen door uw straat lopen. Binnen 30 kilometerzones rijdt voornamelijk bestemmingsverkeer. Deze bestuurders kennen de wijk en weten vaak waar de zebrapaden zijn. Als weinig voetgangers een zebrapad gebruiken, gaan bestuurders er minder op letten. De kans is dan groot dat ze een overstekende voetganger niet opmerken, waardoor de situatie juist onveiliger wordt. Is er een oversteekprobleem op een weg met maximumsnelheid 50 kilometer per uur? Dan kunnen we een middengeleider of middeneiland aanleggen. Voetgangers kunnen dan in 2 delen de weg oversteken.

Kunnen er in een 30 kilometerzone herhalingsborden komen?

Vaak staan er alleen borden aan het begin en aan het einde van een 30 kilometerzone. Soms zijn deze zones best groot. In die zones vindt u vaak al extra borden. In alle overige gevallen plaatsen we geen herhalingsborden.

Kan de gemeente een spiegel plaatsen zodat ik beter zicht heb op de weg?

Een verkeersspiegel is meestal geen oplossing voor het (zicht)probleem. We plaatsen daarom liever geen spiegels. Spiegels kunnen juist afleiden van wat er op de straat gebeurt. Dit geldt vooral voor weggebruikers die niet goed bekend zijn in de omgeving. Daarnaast zijn fietsers en voetgangers nauwelijks zichtbaar in een spiegel omdat ze door vertekening heel klein worden. Het is ook moeilijk om de snelheid van een voertuig via de spiegel in te schatten. In plaats daarvan kunnen bestuurders beter rustig een kruising naderen en goed uitkijken naar het kruisende verkeer. Alleen in extreme situaties waar het onmogelijk is om iets te zien, voegen spiegels iets toe aan de verkeersveiligheid. Dit komt in de gemeente vrijwel nergens voor.

Ik kan de weg niet goed zien door struiken of een muur. Wat nu?

Als dit het geval is in een 30 kilometerzone, doen we meestal niets. U kunt vrijwel altijd een manier vinden om de weg toch goed te zien. Bijvoorbeeld door iets verder door te rijden of door langzamer te rijden. Bij hogere snelheden (bijvoorbeeld 50 kilometerzones), kunnen hogere struiken wel voor overlast zorgen. De verkeerskundige van de gemeente beoordeelt of dit het geval is. De eigenaar van de beplanting moet de struiken dan snoeien of verwijderen. Als een muur van bijvoorbeeld een schuur zorgt voor zichtbelemmering, dan moet het verkeer zich aanpassen aan de situatie.

Kan de gemeente een extra verkeersbord plaatsen om de situatie duidelijker te maken?

We plaatsen meestal geen extra verkeersborden. Te veel verkeersborden zorgen voor een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld. Ook kan de situatie hierdoor juist onveiliger worden. Daarom kiezen we ervoor om alleen de wettelijk verplichte borden te plaatsen.

Kunnen jullie een bord met ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ plaatsen?

We plaatsen liever zo min mogelijk verkeersborden, namelijk alleen de borden die wettelijk verplicht zijn.

Er staat een nieuw verkeersbord in mijn straat. Waar kan ik het besluit daarover vinden?

Verkeersbesluiten staan in de digitale editie van de Staatscourant. Dit is in te zien via Officiële Bekendmakingen. U kunt binnen 6 weken na de bekendmaking bezwaar maken tegen het besluit.

Kan de gemeente extra belijning aanbrengen op de weg?

Als we een straat gaan opknappen, kijken we ook naar de belijning. We onderzoeken dan of we meer of andere belijning moeten aanbrengen. Het gemeentebestuur beslist hier uiteindelijk over.

Waar kan ik verkeersbesluit bekijken?

Bekijk de verkeersbesluiten via Officiële Bekendmakingen. Via Over uw buurt kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice. U krijgt dan een e-mail als er een nieuw verkeersbesluit is over een locatie bij u in de buurt.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een nieuwe verkeersregel in mijn straat?

Via Officiële Bekendmakingen kunt u tot 6 weken na het besluit bezwaar maken.

Onze aanpak richt zich op drie pijlers:

 1. Verbeteren van risicovolle verkeerssituaties
 2. Educatie en voorlichting aan doelgroepen als jeugd en ouderen
 3. Maatregelen tegen afleiding, snelheid en alcohol en drugs in het verkeer.

Twintig plekken in Ridderkerk zijn zowel door inwoners als via objectieve data naar boven gekomen als grootste aandachtspunten voor de verkeersveiligheid. Hier zijn we als eerste mee aan de slag. Zo hebben we op een paar kruisingen tijdelijk camera’s hangen om de situatie nader te onderzoeken. Dit zijn de 20 punten:

 1. Donkerslootweg, Vondellaan
 2. Bilderdijklaan, Jan Luykenstraat, Vondellaan
 3. Benedenrijweg
 4. Benedenrijweg, Randweg
 5. Sportlaan, Kievitsweg, Willemstraat
 6. Ringdijk, Benedenrijweg
 7. Sint Jorisstraat, Molensteeg
 8. Rijksstraatweg, Linnenstraat
 9. Vondellaan, Da Costalaan
 10. Frans Halsstraat, Jonkheer Van Karnebeekweg, Mr. Troelstrastraat
 11. Vlietlaan
 12. Willem Dreesstraat, Koningsplein, Schoutstraat
 13. Bilderdijklaan, Huygensplantsoen, Van Alphenstraat
 14. Rijnsingel, Benedenrijweg
 15. Kievitsweg, Randweg
 16. Donkerslootweg, Gildenweg, Rotterdamseweg
 17. Koninginneweg, Sportlaan
 18. Sportlaan
 19. Ridderhof
 20. Populierenlaan, Rotterdamseweg.

Hoe is deze lijst tot stand gekomen?

We hebben in 2021 een uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Ridderkerk opgesteld. De Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid bevat onze visie, ambities en concrete maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid. De uitvoeringsagenda bevat een top 20 met meest risicovolle locaties. Deze zijn naar voren gekomen bij de prikker op de kaart, het opstellen van het Mobiliteitsplan en de objectieve ongevallendata. Hieruit is de lijst met 20 locaties ontstaan. Alle inwoners konden bij de prikker op de kaart aangeven welke locaties volgens hen verkeersonveilig waren. Dit kon door in een online omgeving ‘prikkers’ te plaatsen op onveilige locaties. Uiteindelijk hebben 671 respondenten in totaal 1.208 unieke prikkers geplaatst. Deze locaties zijn geprioriteerd op basis van ongevallendata. Zie voor de concrete maatregelen het Rapport Uitvoeringsagenda verkeersveiligheid (pdf, 5,9mb).