Verhuizen vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland naar Ridderkerk verhuist of het komende half jaar langer dan 4 maanden hier komt wonen, dan moet u zich bij ons inschrijven. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens worden opgenomen of bijgewerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

U schrijft zich in bij onze gemeente. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Doe dit binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent naar onze gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die zich ook inschrijven in Ridderkerk? Dan moeten zij ook meekomen naar de afspraak. Geef bij het maken van uw afspraak aan met hoeveel personen u naar de afspraak komt.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van iedere persoon die wordt ingeschreven.
 • Een bewijs van uitschrijving als u van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius komt.
 • Het aangifteformulier Eerste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit formulier is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits en Pools.
 • Een huur- of koopcontract van uw woning.
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Vul hiervoor het formulier Verklaring van inwoning in.
 • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen. Zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Vul de formulieren zo volledig mogelijk in voordat u langskomt.

Welke buitenlandse documenten worden geaccepteerd?

 • Alleen Engelse, Duitse en Franse akten zonder vertaling door een beëdigd vertaler.
 • Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de regels voor het legaliseren van buitenlandse documenten. Die regels zijn afhankelijk van het land dat ze afgaf.

Bent u na 1 oktober 1994 uit Nederland geëmigreerd en wilt u opnieuw in Nederland wonen? Dan doet u aangifte van hervestiging. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Heeft u een partner en/of kinderen die zich ook inschrijven in Ridderkerk? Dan moeten zij ook meekomen naar de afspraak. Geef bij het maken van uw afspraak aan met hoeveel personen u naar de afspraak komt.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van iedere persoon die wordt ingeschreven.
 • Een bewijs van uitschrijving als u van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius komt.
 • Een huur- of koopcontract van uw woning.
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Vul het formulier verklaring van inwoning in.
 • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen. Zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Bij hervestiging hoeft u deze documenten niet mee te brengen als ze eerder zijn geregistreerd in Nederland.

Welke buitenlandse documenten worden geaccepteerd?

 • Alleen Engelse, Duitse en Franse akten zonder vertaling door een beëdigd vertaler.
 • Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de regels voor het legaliseren van buitenlandse documenten. Die regels zijn afhankelijk van het land dat ze afgaf.

Bent u geen burger van de Europese Unie? Dan moet u zich eerst melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning.

Dit kan tot 4 weken duren.