Herinrichting Bloemenbuurt

De herinrichting van de Bloemenbuurt gebeurt in fases. Per jaar wordt er een fase uitgevoerd.

De gemeente Ridderkerk werkt aan de voorbereidingen van het project ‘Herinrichting Bloemenbuurt Ridderkerk’. De bestrating en riolering zijn aan onderhoud toe en worden vervangen.

Schetsontwerpen

De gemeente heeft aan de bewoners gevraagd om aan te geven waar er volgens hen als bewoners en gebruikers van het openbare gebied bij dit project rekening zou moeten worden gehouden. Veel bewoners hebben hierop gereageerd. De afgelopen periode is gebruikt om per straat in de Bloemenbuurt diverse schetsontwerpen te maken. Het definitieve ontwerp staat nog niet vast, de schetsontwerpen worden eerst aan de bewoners van de Bloemenbuurt voorgelegd. Uit alle reacties wordt dan gekozen welke variant of combinatie van varianten het gaat worden.

Planning

De herinrichting van de Bloemenbuurt gebeurt in fases. Per jaar wordt er een fase uitgevoerd.
De globale planning ziet er als volgt uit:

Fase 1: Oudelandseweg en Goudsbloemstraat

Voorbereiding 2022 en uitvoering vanaf januari 2023

Voor de Oudelandseweg en de Goudsbloemstraat is het ontwerp uitgewerkt voor de uitvoering en aanbesteed. De werkzaamheden starten in januari 2023 en worden uitgevoerd door Arma Infra BV uit Ouderkerk aan den IJssel.

Fase 2: Bloemenstraat

Voorbereiding 2022 en uitvoering 2023

Bewoners van de Bloemenstraat hebben aan de gemeente doorgegeven met welke ideeën en wensen rekening gehouden moet worden. De belangrijkste op- en aanmerkingen gingen over te hard rijden, meer parkeerplaatsen en meer groen in de straat. Met deze informatie is voor de Bloemenstraat een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp is aan de bewoners van de Bloemenstraat voorgelegd tijdens een inloopavond. De op- en aanmerkingen zijn verwerkt in een nieuw schetsontwerp. Daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt.

Fase 3: Anjerstraat

Voorbereiding 2023 en uitvoering 2024

De planning van de overige fases is nog niet bekend en wordt later bepaald.

Regenwater afkoppelen

Een onderdeel van de herinrichting is het vervangen van de bestaande riolering en het afkoppelen van het regenwater. Al het regenwater dat op het openbare gebied valt, wordt via de riolering afgevoerd naar het oppervlakte water. Hiervoor wordt in de straat een regenwater riool aangelegd. Bewoners krijgen de mogelijkheid om het regenwater af te koppelen. De gemeente zorgt dan voor een aansluitpunt met 1 meter op het perceel een ontstoppingsputje. Vanaf dat punt kunnen bewoners zelf aansluiten. De kosten voor het afkoppelen van het regenwater op uw eigen perceel zijn voor eigen rekening.