Herstructurering Centrum en West

De gemeente Ridderkerk is bezig met de voorbereidingen van het project ‘Herstructurering Centrum en West’. De wijken Centrum en West worden voorzien van een toekomstbestendige inrichting.

Door het aanbrengen van vergroening met perkjes met bomen en door vergroening van parkeervakken wordt woonplezier vergroot en hittestress en wateroverlast verminderd.

Plangebied

Het plangebied betreft de volgende straten in de Wijk Centrum:

  • Meester Piersonstraat
  • Doctor de Visserstraat
  • Doctor Ingenieur Lelystraat
  • Meester Heemskerkstaat
  • Meester Kesperweg
Plattegrond van het plangebied herstructurering wijken Centrum en West.

Inloopavond

Op 5 september 2023 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Meerdere bewoners uit de wijk hebben hier gebruik van gemaakt en hebben het projectteam voorzien van de nodige input op het ontwerp. Het projectteam heeft inmiddels alle input beoordeeld en er heeft een check plaatsgevonden op haalbaarheid van diverse punten.

Parkeren in de wijk

Op de inloopavond had vrijwel iedereen het over de parkeerdruk in de wijk. Tot eind september worden er in het huidige ontwerp waar mogelijk extra parkeervakken toegevoegd. Dit zal deels ten koste gaan van (bestaande en nieuwe) groene inrichting, daarom wordt ook de wethouder betrokken bij dit proces.

Planning

De (uitvoering)planning is op dit moment nog erg afhankelijk van de werkzaamheden welke o.a. Stedin nog willen gaan uitvoeren.

Updates over de voortgang van het ontwerp en de planning worden op deze projectwebsite geplaatst. Wanneer er updates zijn van groter belang, wordt dit via bewonersbrieven met de wijk gecommuniceerd.