Renovatie sporthal Drievliet

Sporthal Drievliet aan het Vlietplein wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Tegelijkertijd richten we de openbare ruimte onder en rondom de hal opnieuw in.

Onderzocht is hoe de (sociale) veiligheid op de parkeerplaats onder de hal verbeterd kan worden. Het doel is dat de sporthal en directe omgeving op de middellange en lange termijn (40 jaar) een goede basis vormen voor het bieden van gymnastiekonderwijs aan diverse basisscholen, het uitoefenen van verschillende sporten en voor ontmoetingsfuncties. De werkzaamheden duren tot en met 23 juni 2023.

Exploitatie

De exploitatie van sporthal Drievliet wordt verzorgd door Sport Service Ridderkerk. Bij de aanpak van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het gebied Driehoek Het Zand en de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-route op de Vlietlaan.

Duurzaamheid

Het vernieuwde gebouw maakt geen gebruik meer van aardgas. Fotothermische PT-panelen op het dak worden ’s winters gebruikt voor verwarming en warm tapwater en in de zomer voor de koeling. Het systeem zorgt voor een grote kostenbesparing. Veel hout in het bestaande gebouw wordt hergebruikt bij de renovatie.

Planning

In de directe omgeving van de sporthal zijn vooruitlopend op de renovatie voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het fietspad aan de Vlietlaan (het deel tussen de rotondes Erasmuslaan en Molenvliet) is tijdelijk verlegd en verbreed voor twee richtingen aan de overzijde van de Vlietlaan en de bushalte Vlietlaan aan de rotonde met de Erasmuslaan is twintig meter verplaatst. De bushalte bij de JOP blijft staan. Vanwege de verkeersveiligheid is de maximumsnelheid aan de Vlietlaan teruggebracht naar dertig kilometer per uur en er zijn twee verkeersdrempels aangebracht. Op de parkeerplaats aan de Voorn ter hoogte van de nummers 41 tot 46 zijn zes haakse parkeerplekken toegevoegd.

Tijdelijke locatie

Tijdens de renovatiewerkzaamheden kunnen de gebruikers van de sporthal terecht in een tijdelijke sporthal aan de P.C. Hooftstraat 2 (terrein oude werf). Bij de planning van de werkzaamheden wordt vanzelfsprekend zoveel mogelijk rekening gehouden met ondernemers, gebruikers van de sporthal en omwonenden. De renovatiewerkzaamheden duren tot 23 juni 2023.

Na de oplevering van de sporthal wordt de herinrichting van de openbare ruimte verder vervolgd.