Renovatie sporthal Drievliet

Sporthal Drievliet aan het Vlietplein is gerenoveerd en verduurzaamd. Tegelijkertijd richten we de openbare ruimte onder en rondom de hal opnieuw in.

Onderzocht is hoe de (sociale) veiligheid op de parkeerplaats onder de hal verbeterd kon worden. Het doel is dat de sporthal en directe omgeving op de middellange en lange termijn (40 jaar) een goede basis vormen voor het bieden van gymnastiekonderwijs aan diverse basisscholen, het uitoefenen van verschillende sporten en voor ontmoetingsfuncties.

Video Sportcentrum Drievliet

Bekijk onderstaande video voor een virtuele rondleiding door het vernieuwde gebouw.

Exploitatie

De exploitatie van Sportcentrum Drievliet wordt verzorgd door Sport Service Ridderkerk. Bij de aanpak van de openbare ruimte is rekening gehouden met de ontwikkeling van het gebied Driehoek Het Zand en de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-route op de Vlietlaan.

Duurzaamheid

Het vernieuwde gebouw maakt geen gebruik meer van aardgas. Fotothermische PT-panelen op het dak worden ’s winters gebruikt voor verwarming en warm tapwater en in de zomer voor de koeling. Het systeem zorgt voor een grote kostenbesparing. Veel hout in het bestaande gebouw wordt hergebruikt bij de renovatie.

Parkeren

  • Het herstelwerk aan het overige deel van de bestrating (onder en rondom de sporthal) start rond 22 november. Een maand later is dit werk klaar, mogelijk eerder.
  • In januari start het herstel van de bestrating van de Vlietlaan.

We doen ons best de overlast tot een minimum te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden.