Vernieuwing zwembad De Fakkel

Zwembad De Fakkel is toe aan vernieuwing. Er zijn 3 mogelijkheden: renovatie, nieuwbouw of een combinatie van de twee. Voor de zomervakantie in 2024 wordt duidelijk wat de toekomst voor zwembad De Fakkel brengt. Dan besluit de gemeenteraad hierover.

Onderzoek

In december deelden ruim 3.000 inwoners van Ridderkerk en gebruikers van De Fakkel via een digitale enquête hun mening, ideeën en wensen over de toekomst van het zwembad. We vroegen hen onder andere aan wat voor soort zwembad ze denken. Wat wilden ze behouden, wat wilden ze veranderd zien? Welke voorzieningen verwachtten ze? Via sociale media, gemeentekrant De Blauwkai, de websites van de gemeente en het zwembad, maar ook met posters en flyers in gemeentehuis en zwembad werden Ridderkerkers en andere bezoekers opgeroepen de enquête in te vullen.

Naast de enquête wordt ook (bouw)technisch onderzoek gedaan en wordt vraag en aanbod van zwemfaciliteiten in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar landelijke, regionale en lokale trends en (demografische) ontwikkelingen op dit gebied. Ook overleg met betrokkenen zoals Sport Service Ridderkerk (SSR) en zwemvereniging Poseidon ’56 maakt deel uit van het onderzoek.

Resultaten

De resultaten worden vertaald naar een aantal scenario’s. Op basis daarvan kan de gemeente een goede keuze maken voor de toekomst van De Fakkel. De gemeenteraad besluit hierover voor de zomervakantie 2024.