Vernieuwing zwembad De Fakkel

In de raadscommissie van dinsdag 16 april kan de commissie Samen wonen haar mening geven over vier scenario’s.

Scenario’s

Eén van de vier scenario’s gaat uit van renoveren, de andere drie zijn toegespitst op nieuwbouw. De scenario’s die onder nieuwbouw vallen zijn als volgt te onderscheiden: bij het eerste scenario nieuwbouw is er volledig behoud van recreatief water, bij het tweede is er geen recreatief water binnen en bij het derde scenario is een combinatie mogelijk tussen het doelgroepen- en recreatief bad. Bij alle scenario’s zijn de sporthal en buitenbaden meegenomen in de plannen.

Onderzoek

De scenario’s zijn een vertaling van de onderzoeken die de adviesbureaus Drijver & Partners en Straman Management en Advies, in opdracht van de gemeente Ridderkerk, de afgelopen maanden hebben uitgevoerd.

Zo werd er een (bouw)technisch onderzoek gedaan, werden vraag en aanbod van zwemfaciliteiten in beeld gebracht en was er overleg met betrokkenen zoals Sportservice Ridderkerk (SSR) en zwemvereniging Poseidon ‘56. Daarnaast konden inwoners en gebruikers van De Fakkel in december 2023 via een digitale enquête hun ideeën en wensen over de toekomst van het zwembad delen. Ruim 3000 mensen maakten hier gebruik van.

Planning

Op dinsdag 16 april gaat de gemeente in overleg met de commissie Samen wonen over de vier scenario’s voor het recreatiecentrum De Fakkel. Aan het begin van de vergadering houden Drijver & Partners en Straman Management en Advies een presentatie. Later dit jaar maakt de gemeente Ridderkerk een definitieve keuze over hoe het huidige zwembad te vernieuwen.