Windenergie, windturbines - er wordt in ons land veel over gepraat en geschreven. Wat is de situatie in Ridderkerk als het over windenergie gaat?