Windenergie, windturbines - er wordt in ons land veel over gepraat en geschreven. Wat is de situatie in Ridderkerk als het over windenergie gaat?

Internationale afspraken

Europa en Nederland hebben afspraken gemaakt over energie en klimaat. De Europese Unie heeft als doel dat in het jaar 2020 20 procent van het energieverbruik door duurzame energie wordt opgewekt. Het aandeel duurzame energie in Nederland is nu ongeveer 5,9 procent. Nederland heeft een doelstelling van 14 procent in 2020. Het Rijk wil dat onder meer bereiken met windenergie op land en op zee. In 2020 moet 6.000 megawatt aan windenergie op land gerealiseerd zijn. Provincies en gemeenten zijn verplicht daaraan een bijdrage te leveren.

Afspraken met 14 gemeenten

Om invulling te geven aan deze doelstelling hebben 14 gemeenten in de stadsregio Rotterdam (waaronder Ridderkerk) afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie. De afspraken staan in het convenant ‘Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam’. Het convenant heeft tot doel om minimaal 150 megawatt aan windenergie in de stadsregio Rotterdam te realiseren voor 2020.

Locatie in Nieuw Reijerwaard

In dit convenant staan locaties in het gebied van de 14 regiogemeenten waar windturbines geplaatst kunnen worden. Zo is de locatie Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk benoemd. Deze locatie waar de realisatie van drie windturbines mogelijk is gemaakt staat inmiddels vast, ondanks het ‘nee’ van de gemeenteraad tegen deze locatie. De beroepsgronden over windturbines  zijn ongegrond geacht door de Raad van State. Met de uitspraak van de Raad van State staat de plaatsing van windturbines vast.
Locaties nabij Ridderkerk

Er zijn bovendien 2 locaties aangewezen die niet ver van de gemeentegrens van Ridderkerk liggen: Stormpolder in Krimpen aan den IJssel en Bedrijven Terrein Oost in Barendrecht. Deze locaties liggen ruimtelijk vast. Initiatiefnemers kunnen werken aan de laatste procedures om de bouw mogelijk te maken.

Standpunt college

Het Ridderkerkse college van burgemeester en wethouders realiseert zich dat om de winddoelstelling te bereiken in het gebied van de veertien regiogemeenten nog veel plekken nodig zijn om windturbines te plaatsen. Het college levert daaraan een proactieve bijdrage om gezamenlijk te komen tot voldoende locaties in de regio. Op zichzelf staat het college uiteraard achter de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, ook door middel van windenergie. Maar op het grondgebied van Ridderkerk zijn, wat het Ridderkerkse college betreft, de locaties voor windturbines uitgeput. Met de 3 turbines in Nieuw Reijerwaard levert Ridderkerk een maximale bijdrage op het gebied van windenergie. Meer windturbines betekent een te grote aantasting van de leefomgeving voor de inwoners van Ridderkerk. Ridderkerk is al zwaar belast met allerlei infrastructuur, zoals de snelwegen A15/A16.

De gemeente Ridderkerk is van mening dat de locatie Bedrijventerrein Oost in Barendrecht onwenselijk en onacceptabel is. Met betrekking tot de locatie Stormpolder in Krimpen aan den IJssel heeft de gemeente Ridderkerk aandacht gevraagd voor de afstand tot de woningen in Ridderkerk.

Gemeente Barendrecht

Ook in buurgemeente Barendrecht wordt gezocht naar plekken waar eventueel windturbines geplaatst kunnen worden.

In Barendrecht is er 1 beoogde locaties voor windenergie: nabij het Vaanplein. Een tweede mogelijke locatie bevindt zich middenin Bedrijventerrein Oost, dat grenst aan Ridderkerk.

Kijk voor actuele ontwikkelingen en meer informatie op de website van de gemeente Barendrecht.

Veelgestelde vragen

Mag dat zomaar, ergens een windturbine neerzetten? Hoe hoog zijn de windturbines? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over windenergie.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via energietransitie@ridderkerk.nl