Ontwerpbestemmingsplan Rembrandtweg fase 2 en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

23 november 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Rembrandtweg fase 2 bestaat in de huidige situatie uit 4 portieketageflats met totaal 94 woningen. Twee flats staan langs de Rembrandtweg, de andere twee haaks daarop, aan weerszijden van de Hobbemastraat. Het nieuwbouwprogramma bestaat uit 102 sociale huurwoningen, verdeeld over vier nieuwe woongebouwen in dezelfde opzet als de huidige situatie. Alle gebouwen zijn vier bouwlagen hoog, met een halfverdiepte onderbouw met bergingen. Kijk voor meer informatie over het project op de pagina Rembrandtweg fase 2.

Voor deze plannen is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Ook zijn hogere waarden nodig.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen vanaf 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024 ter inzage.

  • Het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u onderaan deze pagina vinden;
  • Het ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BPWEST2023Rembrand-OW01).
  • Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Inloopavond bestemmingsplan

Op 7 december organiseren we een inloopavond, van 19:00 uur tot 20:00 uur. De inloopavond is in het gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1), op kamer A103. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan en de verdere procedure.

Zienswijzen indienen

Uw eventuele zienswijze stuurt u vóór 5 januari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze Rembrandtweg fase 2’, zaak 909883’ en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer B. Verhoeven via telefoonnummer 0180 451 234. Een brief heeft onze voorkeur.

Bestanden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.