Ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ ter inzage

13 februari 2023, 09:38
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente Ridderkerk wil Slikkerveer, Ridderkerk-West, Ridderkerk-Oost en Drievliet in één nieuw bestemmingsplan samenbrengen. De bestaande plannen in deze gebieden zijn deels verouderd of deels vervangen door beheersverordeningen.

Door de bestaande bestemmingsplannen te combineren in één nieuw plan, is het mogelijk om vergelijkbare en eenduidige regels op te stellen: gebruiks- en bouwmogelijkheden in de woongebieden kunnen we daardoor op elkaar af stemmen. Hierdoor wordt in vergelijkbare situaties rechtsgelijkheid gecreëerd.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 23 december 2022 tot en met 2 februari 2023 ter inzage.

Inloopavond

Op dinsdag 17 januari 2023 organiseren we een inloopavond in het gemeentehuis van Ridderkerk (kamer A103). Op deze avond kunt u tussen 19 uur en 21 uur vrijblijvend inlopen. U kunt dan kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’. Heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunnen we deze wellicht voor u beantwoorden.

Zienswijze

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u binnen de hierboven genoemde termijn aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van ‘zaaknummer 38888’ en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer B. Verhoeven via telefoonnummer (0180) 451 234. Een brief heeft onze voorkeur.

Documenten

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar (0180) 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie