Thema 4: Warmtetransitie, aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord staat dat 1,5 miljoen huizen in Nederland in 2030 van het aardgas af moeten zijn. Dit is 20 procent van het totaal. In 2050 moeten vrijwel alle woningen aardgasvrij zijn. In Ridderkerk willen we dit ook voor elkaar krijgen.

Thema 4: Warmtetransitie, aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord staat dat 1,5 miljoen huizen in Nederland in 2030 van het aardgas af moeten zijn. Dit is 20 procent van het totaal. In 2050 moeten vrijwel alle woningen aardgasvrij zijn. In Ridderkerk willen we dit ook voor elkaar krijgen.

Wat zijn de doelen?

  • In 2030 is 20 procent van de gebouwen in Ridderkerk aardgasvrij.
  • In 2050 verwarmen we alle gebouwen op een andere manier dan met aardgas.

In de Warmtevisie staat hoe we dit stap voor stap gaan aanpakken. Hierin staat ook hoe en wanneer we het aardgas afkoppelen. De nieuwe manier van verwarmen moet betaalbaar, betrouwbaar, schoon en veilig zijn. We bepalen per wijk welke manier het beste werkt. Een warmtenet (‘blokverwarming’) lijkt een goede optie voor de wijken Bolnes, Oost, West en Centrum.

Wat gaan we doen?

De gemeente wil de doelen op de volgende manieren bereiken:

  • Vóór 2030 maken we voor iedere wijk een plan. Daarin staat welke warmtebron we gaan gebruiken in plaats van aardgas. De plannen maakt de gemeente samen met inwoners uit de wijk, bedrijven en vastgoedeigenaren. In 2021 zijn we gestart met de wijk Bolnes.
  • We geven advies aan ministerie en provincie. ENGIE en Shell hebben begin 2021 een opsporingsvergunning gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met deze vergunning gaan ENGIE en Shell onder andere in Ridderkerk onderzoeken hoe ze warmte uit de aarde kunnen gebruiken als alternatief voor aardgas.
  • Alle nieuwe woningen die we bouwen, zijn aardgasvrij. Dit staat ook in de wet.