Thema 1: Voldoende woningen

We willen ruimte geven aan goede woningbouwplannen die in de behoefte voorzien. We breiden de woningvoorraad in ieder geval uit met minimaal 900 woningen in de periode 2021-2030.

We staan open voor een groei met meer dan 900 woningen. Voorwaarde is wel, dat de kwaliteit van de plannen goed is en de plannen passen bij onze visie en beleid. Dat betekent dat bij de bouw van meer dan 900 woningen ook het aantal sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen moet worden uitgebreid. Zo willen we gemengde wijken realiseren en Ridderkerkse jongeren en specifieke doelgroepen beter kunnen bedienen. Bijvoorbeeld ook spoedzoekers (mensen die met spoed een tijdelijke en betaalbare woning nodig hebben maar formeel niet urgent zijn) en zorgbehoevenden. Op deze wijze blijft het percentage sociale huurwoningen aansluiten bij de uitgangspunten van het Regioakkoord uit 2019.

Wat gaan we doen?

We willen de ambitie op de volgende manier bereiken:

  • We sturen aan op het bouwen van minimaal 900 woningen in de periode 2021 tot 2030. We zorgen ervoor dat er voldoende plannen zijn om dit te realiseren;
  • We staan open voor nieuwe initiatieven bovenop de 900 woningen die we minimaal willen bouwen. Wel moet de kwaliteit van deze initiatieven in orde zijn en moeten ze ook extra sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen toevoegen;
  • We stellen kwaliteitseisen op om woningbouwinitiatieven te kunnen toetsen;
  • We richten een Samenwerkingstafel Woningbouw en Herstructurering op. Deelnemers aan dit overleg zijn de gemeente, lokaal werkzame woningcorporaties, ontwikkelaars en makelaars. Deze partijen komen twee keer per jaar bij elkaar;
  • We monitoren jaarlijks de woningmarkt en de voortgang van de bouwproductie;
  • We voeren eens in de 5 jaar een woningbehoefteonderzoek uit.

Bestanden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of neem contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie