Thema 3: Duurzame woningvoorraad

Onze ambitie is om in 2050 alle ongeveer 20.000 woningen in Ridderkerk aardgasvrij te hebben gemaakt (warmtetransitie). Om dat mogelijk te maken moeten we nu al stappen zetten om woningen aan te passen voor nieuwe warmtebronnen.

Er ligt dus een belangrijke opgave voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad in Ridderkerk op weg naar aardgasvrij wonen. Bijvoorbeeld: het verlagen van het energieverbruik, het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. In 2021 starten we met het opstellen van de eerste wijkplannen, te beginnen bij Bolnes. Vanaf 2030 zijn de eerste wijken aardgasvrij.

Wat gaan we doen?

We willen de ambitie op de volgende manier bereiken:

  • We maken wijkplannen – samen met Wooncompas, bewoners en andere betrokkenen – te beginnen bij Bolnes;
  • We zetten in op duidelijke mogelijkheden om het duurzaam maken van een woning te financieren, zowel vanuit de markt als vanuit de overheid. Zo zetten we beschikbare subsidieregelingen in voor het stimuleren van energiebesparing (bijvoorbeeld de Regeling Reductie Energiegebruik Woningensubsidie (RREW);
  • We werken aan bewustwording bij onze inwoners door inzet van bijvoorbeeld energiecoaches, collectieve inkoopacties, Duurzame Huizen Route en Duurzaamheidsweek;
  • We zetten de WoonWijzerWinkel in als gemeentelijk energieloket waar inwoners terecht kunnen voor (maat)werkadvies voor verduurzaming van de woning;
  • We gaan onder andere met de woningcorporaties in gesprek over klimaatadaptief (rekening houden met klimaatveranderingen) en natuur-inclusief (duurzaam en goed voor de natuur) bouwen. We werken aan een uitvoeringsplan en brengen in beeld hoe we verschillende opgaven kunnen combineren.

Bovenstaande opsomming bevat niet alle acties en plannen die in het kader van duurzaamheidsbeleid worden ondernomen. Dat voert te ver voor deze Woonvisie en is onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid.