Informatieverzoeken en Woo-verzoeken

Wilt u informatie over de gemeente ontvangen? U kunt hiervoor een informatieverzoek of Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om de overheid transparanter te maken.

Wilt u informatie over de gemeente ontvangen? Dat kan via de volgende stappen:

 1. Informatie zelf opzoeken
 2. Advies vragen aan de Informatiecontactpersoon
 3. Een informatieverzoek doen
 4. Een Woo-verzoek indienen

Informatie zelf opzoeken

We maken al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Veel daarvan staat op deze website. U kunt ook zoeken op Overheid.nl of de Woo-index. Dat is snel en makkelijk.

Informatiecontactpersoon

Heeft u speciale informatie nodig? Of weet u niet precies wat u nodig heeft of waar u het kunt vinden? Misschien kan de Informatiecontactpersoon u helpen.

Advies vragen aan de Informatiecontactpersoon

De Informatiecontactpersoon geeft u advies of uitleg als u:

 • wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is
 • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente
 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • uitleg wilt over hoe u een Woo-verzoek kunt doen

Mail uw vraag naar woo@debedrijfsvoeringspartner.nl. We beantwoorden vragen per e-mail binnen twee werkdagen. Of neem contact met ons op. De contactpersoon neemt binnen twee werkdagen contact met u op. In het gesprek vertelt u welke informatie u zoekt en krijgt u advies of uitleg.

Wilt u documenten van de gemeente Ridderkerk en/of De Bedrijfsvoeringspartner ontvangen, dan kunt u of een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen. Wat is het verschil?

Informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Persoonlijke gegevens in de informatie die we u toesturen worden geanonimiseerd.

Hoe doe ik een informatieverzoek?

Voor een informatieverzoek vult u het contactformulier in. Met als het onderwerp: Informatieverzoek. Of bel via telefoonnummer (0180) 451 234.

Woo-verzoek

Een Woo-verzoek doet u als :

 • u wilt dat de informatie niet alleen naar u wordt opgestuurd, maar ook openbaar gemaakt wordt voor iedereen. De informatie wordt zonder persoonsgegevens naar u opgestuurd en gepubliceerd op de website van de gemeente;
 • u informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente of over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bedenk vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen. Geef ook aan hoe u de informatie wilt ontvangen: digitaal is gratis, op papier kost geld.

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met 2 weken. Wijzen we uw verzoek af? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Woo-verzoek indienen kan op de volgende twee manier, via:

 • Het online formulier of
 • Per brief

Bent u vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan een machtiging toe.

Woo-verzoek via online formulier

Bij het online formulier logt u in met:

Woo-verzoek per brief

Stuur uw brief naar: Gemeente Ridderkerk, T.a.v. Woo-contactpersoon, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

 • Schrijf in uw brief: Ik wil een Woo-verzoek doen.
 • Vertel duidelijk welke informatie u wilt ontvangen of welke documenten u wilt inzien. Vertel ook om welke periode het gaat.
 • Vertel hoe u de informatie wilt ontvangen. Digitaal is gratis, op papier kost geld.
 • Wilt u eerst met iemand praten en in dat gesprek uw Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met onze Informatiecontactpersoon.

Wij kunnen de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen we u uitnodigen de documenten te komen bekijken.