PFAS

PFAS is een verzamelnaam en staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS stoten water en vuil af en worden gebruikt in veel producten. Ze kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. U kunt contact met PFAS bijna niet voorkomen. Deze stoffen zijn op veel plekken om ons heen aanwezig. Op deze pagina informeren wij u over de vervuiling van PFAS en mogelijke risico’s.

Chemours

Chemours (voorheen Dupont), een fabriek in Dordrecht, maakt Teflon. Bekend van koekenpannen en veel andere coatings. Bij de productie heeft het bedrijf jarenlang PFAS uitgestoten. Er zijn zorgen ontstaan over de gevolgen van de uitstoot van deze stoffen voor het milieu en de gezondheid van mensen.

Bij het productieproces is PFAS in de bodem terechtgekomen. Ook heeft de fabriek PFAS uitgestoten in de lucht en geloosd in het riool en op de rivier.

De gemeenten in de regio waar de hoogste waarden zijn aangetroffen (Dordrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Papendrecht) zijn in 2023 een juridische procedure gestart om Chemours aansprakelijk te stellen. Andere gemeenten kunnen zich daarbij aansluiten door het sturen van een zogenaamde aansprakelijkheidstelling en stuitingsbrief.

Vanwege de actuele inzichten over schadelijkheid, de mogelijke gevolgen hiervan voor de gezondheid van inwoners en dieren en de stijgende kosten van het grondverzet, heeft de gemeente Ridderkerk besloten een aansprakelijkheidstelling en stuitingsbrief te versturen. Op die manier wordt de mogelijkheid opengehouden om het bedrijf op een later moment onderbouwd aansprakelijk te stellen voor geleden en toekomstige schade.

PFAS in kippeneieren

In december 2023 adviseerden het RIVM en de GGD Zuid-Holland Zuid inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid en Altena om voorlopig geen eieren van hobbykippen te eten en vervolgonderzoek af te wachten. Dit naar aanleiding van een eierenonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden.

Gemeente Ridderkerk ligt in de GGD regio Rotterdam-Rijnmond en valt buiten de genoemde regio’s, waardoor er voor onze gemeente nog geen duidelijk advies is afgegeven.

Inmiddels heeft ook de NOS een onderzoek uitgevoerd en de resultaten gepubliceerd. Bekijk de resultaten op de website van de NOS. Uit dit onderzoek blijkt dat ook in andere delen van Nederland eieren van hobbykippen met verhoogde concentraties PFAS worden aangetroffen.

De komende maanden wordt verder onderzocht hoe PFAS in de eieren terechtkomen. De resultaten van dit vervolgonderzoek worden in het voorjaar van 2024 verwacht. Twijfelt u over het eten van de eieren van uw eigen kippen, dan kunt u er voor kiezen deze uit voorzorg te vervangen door eieren uit de supermarkt.

De gemeente Ridderkerk volgt de PFAS-ontwikkelingen op de voet. Verschillende instanties voeren onderzoek uit naar de PFAS. Denk aan PFAS in bodem, in drink- en zwemwater, in kippeneieren, de gevolgen van moestuinen etc. Als gemeente kijken we bij deze onderzoeken wat de gevolgen zijn voor Ridderkerkse inwoners. We staan daarbij in contact met het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond, de provincie Zuid-Holland, de DCMR Milieudienst Rijnmond en omliggende gemeenten.

Daarnaast hebben we als gemeente een bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld. De kaart is vooral bedoeld voor het verplaatsen van grond. Om deze kaart te maken zijn in de hele gemeenten grondboringen gezet. De resultaten laten zien dat er wel PFAS in de grond zit, maar dat de kwaliteit van de grond nergens in Ridderkerk een rechtstreeks gevaar oplevert voor de gezondheid. Er is dus geen noodzaak tot bodemsanering. Zoals aangegeven krijgt elke inwoner van Nederland wel indirect PFAS binnen, via eten en drinken en de producten die we gebruiken. Wanneer er aanleiding toe is, zullen we onze inwoners informeren over de mogelijke risico’s.

De gemeente Ridderkerk heeft een aansprakelijkheidstelling en stuitingsbrief verstuurd naar chemiefabriek Chemours. Daarmee wordt de mogelijkheid opengehouden om het bedrijf op een later moment onderbouwd aansprakelijk te stellen voor geleden en toekomstige schade van vrijgekomen PFAS. Lees meer in het nieuwsbericht Aansprakelijkheid Chemours.

Voor vragen over PFAS en gezondheid kunt u terecht bij het team Gezondheid en Milieu van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Stuur uw vraag naar gmggd@rotterdam.nl of bel naar (010) 433 98 94 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bereikbaar).

Daarnaast kunt u de volgende websites bezoeken: