Omgevingsplan aanpassen

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet is de manier van aanvragen per 1 januari 2024 veranderd. Meer informatie over de Omgevingswet.

In een omgevingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. De gemeente beslist wat er in een omgevingsplan komt te staan. Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het omgevingsplan staat? U kunt ons vragen het omgevingsplan aan te passen. Dit doet u door een aanvraag in te dienen via het Omgevingsloket.

Kijk voor de procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan op de website van Informatiepunt Leefomgeving.