Nieuwbouw IKC De Noord

Op de plaats van IKC (Integraal Kind Centrum) De Noord komt nieuwbouw.

Tot 2026 geeft de gemeente 30 miljoen euro uit aan goede onderwijshuisvesting. De komende jaren wordt gewerkt aan nieuwbouw en uitbreiding van basisscholen De Wingerd, De Noord, De Driemaster, De Regenboog, De Klimop Centrum, De Reijer, De Piramide en het Gemini College. Voor de nieuwbouw en renovatie maken we gebruik van tijdelijke huisvesting voor de diverse scholen.

IKC De Noord

Op de plaats van IKC (Integraal Kind Centrum) De Noord komt nieuwbouw. Hier zijn OBS De Noord, Yes! Kinderopvang Ridderkerk (KDV + BSO) en Gymzaal Stichting Sport Service Ridderkerk gevestigd en worden diverse Brede School activiteiten uitgevoerd. Hiervoor hebben we tijdelijke huisvesting op de PC Hooftstraat (onderbouw en peuterspeelzaal) en in Het Trefpunt (bovenbouw).

Planning

Voorjaarsvakantie 2024

De school verhuist naar de tijdelijke huisvesting in de P.C. Hooftstraat en het Trefpunt. Op de P.C. Hooftstraat wordt de onderbouw en de peuterspeelzaal gehuisvest. In Het Trefpunt worden tijdelijk 5 bovenbouw groepen van de OBS De Noord gehuisvest.

Maart 2024

De sloopwerkzaamheden van de oudbouw starten. Aansluitend volgt de nieuwbouw.

Tweede kwartaal 2025

De nieuwbouw is gereed.