Fijn wonen voor iedereen

Wonen is enorm belangrijk: het is een eerste levensbehoefte en meer dan een dak boven het hoofd. Bij wonen gaat het niet alleen om ruimte en woningtype, maar ook om de omgeving van de woning: de buurt waarin we samenleven, sporten, recreëren en werken.

5 thema’s

In de Woonvisie staan 5 thema’s centraal:

  • Voldoende woningen
  • Meer variatie, de juiste woningen
  • Duurzame woningvoorraad
  • Wonen en zorg
  • Leefbare wijken

Ridderkerk is onderdeel van een grootstedelijke regio. We profiteren van de goede ligging ten opzichte van de stad Rotterdam en van het mooie landschap van de Krimpenerwaard, Alblasserwaard, Biesbosch en Hoeksche Waard. En als gemeente willen we natuurlijk aantrekkelijk blijven voor de huidige en nieuwe inwoners, ondanks de grote druk op de woningmarkt.

Met onze ligging, voorzieningen en woningvoorraad hebben we een prachtige uitgangspositie om kansen te benutten voor goed wonen voor diverse groepen woningzoekenden. Maar het brengt ook nadelen met zich mee. Dit kan tot uiting komen in een toename van sociale problematiek en overlast in de wijken. Tegelijkertijd zien we een wens bij voormalige Ridderkerkers om terug te keren: ze zijn enigszins gesetteld, krijgen kinderen en daarbij ‘trekt Ridderkerk’.

Wij zien onze wijken als een beschermde en aangename omgeving. Als een plek waar inwoners naar elkaar omkijken, elkaar helpen en problemen onderling oplossen. Verder ziet de buurt er netjes uit en kan men eenvoudig overal komen. We kunnen hiervoor zorgen door ten eerste voldoende woningen te bouwen. Maar er is ook meer variatie nodig: woonruimte voor kleine huishoudens bijvoorbeeld. Of meer woningen voor mensen met beperkingen. Woningen voor jong en oud, arm en rijk. Daarnaast moeten woningen en de woonomgeving ook duurzaam zijn: energiezuinig en voorbereid op een toekomst zonder fossiele brandstoffen (zoals bijvoorbeeld aardgas) en een veranderend klimaat.